Cellgummi – Isoleringsmateriale til teknisk installation

Materialet har en lukket cellestruktur, der fungerer som en lukket dampspærre. Ved at bruge cellegummi til at isolere kanaler, beholdere og rør til varme- og kølesystemer kan kondens og mikrobiel dannelse forhindres. Det er både energibesparende og nødvendige aspekter af moderne byggeri.

Derudover har cellegummiisolering også andre positive egenskaber, såsom gode brandbeskyttelsesegenskaber og røgklassificering, som også bidrager positivt til byggeriet.

Cellegummi fås som færdige rør eller plader i forskellige tykkelser og er let at arbejde med til isolering.

Cellgummi og diffusionstæthed

Når vi ser på cellegummi, kan vi ikke undgå at se på diffusionstætheden. Jo højere diffusionsmodstand materialet har, jo sværere er det for vanddamp at trænge ind.
I cellegummi er cellerne diffusionstætte, hvilket gør materialet særdeles velegnet til at isolere kolde installationer. Materialet anvendes derfor ofte til teknisk isolering af installationer, f.eks. til rørisolering og til maskiner i varme- og køleanlæg. Og det er netop her, det er vigtigt, at isoleringsmaterialet er diffusionstæt.

Hvordan sikres diffusionstætheden i cellegummi?

Det er faktisk ret simpelt. Først og fremmest vælger du et kvalitetsprodukt. Så skal du sørge for, at du limer stykkerne ordentligt sammen med en speciel lim, og her er det vigtigt at vælge en lim, der passer til produktet. Nogle limtyper indeholder desværre opløsningsmidler, der hurtigt påvirker isoleringsevnen

Cellegummis isoleringsevne

Et andet positivt træk ved cellegummi er dets isolerende egenskaber. Isolationsværdien - også kaldet lambdaværdien - af nogle cellegummiprodukter er målt til 0,033 ved 0 grader, hvilket er meget godt.
Termisk ledningsevne angiver, hvor godt eller dårligt et materiale leder varme, og når vi taler om isoleringsevne, skal tallet være så lavt som muligt.
Cellegummi har derfor mange fordele og positive egenskaber, som er værd at tage med i overvejelserne næste gang du skal vælge et isoleringsmateriale til teknisk isolering af installationer, såsom rørisolering og til maskiner i varme- og køleanlæg.

Produkter til ethvert projekt


Hos Insulize har vi samlet en række stærke brands indenfor teknisk isolering
- Rohhe, K-FLEX Knauf, Danmat m.fl.
Find dine produkter nedenfor