Passiv brandsikring er en fuldintegreret del af bygningen

Passiv brandsikring skal ses som en fuldintegreret del af bygningens grundkonstruktion. Derfor er det også enormt vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen bliver taget højde for materialevalg og de konstruktionsløsninger, der passer bedst sammen. På den måde sikrer man, at du opnår den bedst mulige brandsikring af bygningen samtidig med, at alle installationer lever op til lovgivningen på området.
Da de passive foranstaltninger til brandsikring skal danne grundlag for, at de aktive brandsikringssystemer fungerer efter hensigten, bør du derfor vurdere bygningens samlede brandperformance som en helhed . I den forbindelse bør der under projekteringen altid blive udarbejdet en samlet brandsikringsstrategi, som inddrager de relevante ingeniører, myndigheder og brandrådgivere.  

Vigtigheden af de rigtige isoleringsmaterialer til brandsikring

Den største forskel på isoleringsmaterialer viser sig for alvor i tilfælde af en brand. Her ser man nemlig tydeligt, hvordan byggematerialer reagerer helt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer, hvor man vurderer brandsikkerhed ud fra materialets reaktion på brand og brandmodstandsevne. Derfor er det enormt vigtigt at vælge de helt rigtige produkter, når du skal brandsikre en bygning.

Har du styr på din passive brandsikring? Det har vi hos Insulize. Så lad os hjælpe dig.

Brandsikring på det nordiske marked

Der findes en bred vifte af passive brandsikringsprodukter på det nordiske marked. Men grundprincipperne for design, projektering og anvendelse skal altid dannes ud fra de lokale regulativer og lovgivning på området. Her er der nemlig en meget stor forskel fra det ene lokale område til det andet.
Det er også kun på den måde, at du kan sikre, at den passive brandsikring, du har valgt at anvende, rent faktisk stemmer overens med de typer af tekniske installationer, du skal lukke. Der er nemlig også stor forskel på, hvordan systemer er testet og til hvad.

Produkter til ethvert projekt


Hos Insulize har vi samlet en række stærke brands indenfor teknisk isolering
- Rohhe, K-FLEX Knauf, Danmat m.fl.
Find dine produkter nedenfor